2022. upiti A  p  a  r  t  m  a  n  i 
    Gornji - A4G (airconditioning)   Donji - A4D (airconditioning)
    K   I   S     K   I   S  
dan nadnevak 1 EUR 2 EUR 3 EUR   4 EUR 5 EUR 6 EUR
    55 EUR
    70 EUR
nedjelja 12.6.2022.                          
ponedjeljak 13.6.2022.                          
utorak 14.6.2022.                          
srijeda 15.6.2022.                          
četvrtak 16.6.2022.                          
petak 17.6.2022.                          
subota 18.6.2022.                          
nedjelja 19.6.2022.                          
ponedjeljak 20.6.2022.                          
utorak 21.6.2022.                          
srijeda 22.6.2022.                          
četvrtak 23.6.2022.                          
petak 24.6.2022.                          
subota 25.6.2022.                          
nedjelja 26.6.2022.                          
ponedjeljak 27.6.2022.                          
utorak 28.6.2022.                          
srijeda 29.6.2022.                          
četvrtak 30.6.2022.                          
petak 1.7.2022.                          
subota 2.7.2022.                          
nedjelja 3.7.2022.                          
ponedjeljak 4.7.2022.                          
utorak 5.7.2022.                          
srijeda 6.7.2022.                          
četvrtak 7.7.2022.                          
petak 8.7.2022.                          
subota 9.7.2022.                          
nedjelja 10.7.2022.                          
ponedjeljak 11.7.2022.                          
utorak 12.7.2022.                          
srijeda 13.7.2022.                          
četvrtak 14.7.2022.                          
petak 15.7.2022.                          
subota 16.7.2022.                          
nedjelja 17.7.2022.                          
ponedjeljak 18.7.2022.                          
utorak 19.7.2022.                          
srijeda 20.7.2022.                          
četvrtak 21.7.2022.                          
petak 22.7.2022.                          
subota 23.7.2022.                          
nedjelja 24.7.2022.                          
ponedjeljak 25.7.2022.                          
utorak 26.7.2022.                          
srijeda 27.7.2022.                          
četvrtak 28.7.2022.                          
petak 29.7.2022.                          
subota 30.7.2022.                          
nedjelja 31.7.2022.                        
ponedjeljak 1.8.2022.                          
utorak 2.8.2022.                          
srijeda 3.8.2022.                          
četvrtak 4.8.2022.                          
petak 5.8.2022.                          
subota 6.8.2022.                          
nedjelja 7.8.2022.                          
ponedjeljak 8.8.2022.                          
utorak 9.8.2022.                          
srijeda 10.8.2022.                          
četvrtak 11.8.2022.                          
petak 12.8.2022.                          
subota 13.8.2022.                          
nedjelja 14.8.2022.                          
ponedjeljak 15.8.2022.                          
utorak 16.8.2022.                          
srijeda 17.8.2022.                          
četvrtak 18.8.2022.                          
petak 19.8.2022.                          
subota 20.8.2022.                          
nedjelja 21.8.2022.                          
ponedjeljak 22.8.2022.                          
utorak 23.8.2022.                          
srijeda 24.8.2022.                          
četvrtak 25.8.2022.                          
petak 26.8.2022.                          
subota 27.8.2022.                          
nedjelja 28.8.2022.                          
ponedjeljak 29.8.2022.                          
utorak 30.8.2022.                          
srijeda 31.8.2022.                          
četvrtak 1.9.2022.                          
petak 2.9.2022.                          
subota 3.9.2022.                          
nedjelja 4.9.2022.                          
ponedjeljak 5.9.2022.                          
utorak 6.9.2022.                          
srijeda 7.9.2022.                          
četvrtak 8.9.2022.                          
petak 9.9.2022.                          
subota 10.9.2022.                          
nedjelja 11.9.2022.                          
ponedjeljak 12.9.2022.                          
utorak 13.9.2022.                          
srijeda 14.9.2022.                          
četvrtak 15.9.2022.                          
petak 16.9.2022.                          
subota 17.9.2022.                          
nedjelja 18.9.2022.                          
ponedjeljak 19.9.2022.                          
utorak 20.9.2022.                          
srijeda 21.9.2022.                          
četvrtak 22.9.2022.                          
petak 23.9.2022.