2020. upiti A  p  a  r  t  m  a  n  i 
    Gornji - A4G (airconditioning)   Donji - A4D (airconditioning)
    K   I   S     K   I   S  
dan nadnevak 1 EUR 2 EUR 3 EUR   4 EUR 5 EUR 6 EUR
    55 EUR
    70 EUR
nedjelja 14.6.2020.                          
ponedjeljak 15.6.2020.                          
utorak 16.6.2020.                          
srijeda 17.6.2020.                          
četvrtak 18.6.2020.                          
petak 19.6.2020.                          
subota 20.6.2020.                          
nedjelja 21.6.2020.                          
ponedjeljak 22.6.2020.                          
utorak 23.6.2020.                          
srijeda 24.6.2020.                          
četvrtak 25.6.2020.                          
petak 26.6.2020.                          
subota 27.6.2020.                          
nedjelja 28.6.2020.                          
ponedjeljak 29.6.2020.                          
utorak 30.6.2020.                          
srijeda 1.7.2020.                          
četvrtak 2.7.2020.                          
petak 3.7.2020.                          
subota 4.7.2020.                          
nedjelja 5.7.2020.                          
ponedjeljak 6.7.2020.                          
utorak 7.7.2020.                          
srijeda 8.7.2020.                          
četvrtak 9.7.2020.                          
petak 10.7.2020.                          
subota 11.7.2020.                          
nedjelja 12.7.2020.                          
ponedjeljak 13.7.2020.                          
utorak 14.7.2020.                          
srijeda 15.7.2020.                          
četvrtak 16.7.2020.                          
petak 17.7.2020.                          
subota 18.7.2020.                          
nedjelja 19.7.2020.                          
ponedjeljak 20.7.2020.                          
utorak 21.7.2020.                          
srijeda 22.7.2020.                          
četvrtak 23.7.2020.                          
petak 24.7.2020.                          
subota 25.7.2020.                          
nedjelja 26.7.2020.                          
ponedjeljak 27.7.2020.                          
utorak 28.7.2020.                          
srijeda 29.7.2020.                          
četvrtak 30.7.2020.                          
petak 31.7.2020.                          
subota 1.8.2020.                          
nedjelja 2.8.2020.                          
ponedjeljak 3.8.2020.                          
utorak 4.8.2020.                          
srijeda 5.8.2020.                          
četvrtak 6.8.2020.                          
petak 7.8.2020.                          
subota 8.8.2020.                          
nedjelja 9.8.2020.                          
ponedjeljak 10.8.2020.                          
utorak 11.8.2020.                          
srijeda 12.8.2020.                          
četvrtak 13.8.2020.                          
petak 14.8.2020.                          
subota 15.8.2020.                          
nedjelja 16.8.2020.                          
ponedjeljak 17.8.2020.                          
utorak 18.8.2020.                          
srijeda 19.8.2020.                          
četvrtak 20.8.2020.                          
petak 21.8.2020.                          
subota 22.8.2020.                          
nedjelja 23.8.2020.                          
ponedjeljak 24.8.2020.                          
utorak 25.8.2020.                          
srijeda 26.8.2020.                          
četvrtak 27.8.2020.                          
petak 28.8.2020.                          
subota 29.8.2020.                          
nedjelja 30.8.2020.                          
ponedjeljak 31.8.2020.                          
utorak 1.9.2020.                          
srijeda 2.9.2020.                          
četvrtak 3.9.2020.                          
petak 4.9.2020.                          
subota 5.9.2020.                          
nedjelja 6.9.2020.                          
ponedjeljak 7.9.2020.                          
utorak 8.9.2020.                          
srijeda 9.9.2020.                          
četvrtak 10.9.2020.                          
petak 11.9.2020.                          
subota 12.9.2020.                          
nedjelja 13.9.2020.                          
ponedjeljak 14.9.2020.                          
utorak 15.9.2020.                          
srijeda 16.9.2020.                          
četvrtak 17.9.2020.                          
petak 18.9.2020.                          
subota 19.9.2020.                          
nedjelja 20.9.2020.                          
ponedjeljak 21.9.2020.